Actueel

Bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform:

Datum  27 september 2018
Aanvangstijd  14:00 uur
Plaats  Utrecht
 Hotel Van der Valk

Thema:

De consequenties van de uitspraken van het Europees Hof van Justitie voor het wel of niet aanbesteden in het Sociaal Domein en de praktische invulling ervan

Interessant en actueel voor inkoopfunctionarissen, contractmanagers en beleidsmedewerkers


Het Europees Hof van Justitie heeft twee belangrijke uitspraken gedaan rond aanbestedingsverplichtingen. Het ging er om of er sprake is van een gunning of uitsluitend van selectie. Indien er geen sprake is van gunning dan is er in principe geen sprake van een overheidsopdracht en dat houdt in dat er niet aanbesteed hoeft te worden. Met name voor het Sociaal Domein zijn deze uitspraken van groot belang aangezien de Open House modellen niet meer aanbesteed zouden hoeven te worden. Tijdens de GIP-bijeenkomst wordt ingegaan op de juridische consequenties van deze uitspraken maar zal ook vanuit de dagelijkse praktijk inzicht gegeven worden op de beleidsmatige consequenties (o.a. valkuilen) van deze ontwikkeling.

Presentatie 1: mr. Nikee Groot (aanbestedingsadvocaat bij AKD )
a. Inkopen: welke mogelijkheden zijn er?
b. Focus: het open-house model:
   
* De arresten van het Europees Hof van Justitie
    * Consequenties voor open-house oplossingen in het Sociaal Domein
    * De valkuilen in de praktijk
    * Is de vrijheid ook niet de beperking?
    * Toekomst open-house model

Presentatie 2: Quirina Pastoor - Hoek (inkoopadviseur gemeente Alphen aan den Rijn)
De jeugdhulp klassiek aanbesteden: is dit een optie ten opzichte van het open-house model?
   
* 1 integrale opdracht met lump sump bekostiging (voor- en nadelen)
    * Transformatie in het Sociaal Domein in de aanbesteding
    * Het arrest (14-02-2017): wat hebben we ervan geleerd?
    * Marktconsultatie: niet alleen onder aanbieders
    * Wat verstaat de gemeente Alphen aan den Rijn onder het begrip "keuzevrijheid"

  

 

Kosten deelname (bijeenkomst, borrel en diner):
eerste deelnemer: € 310,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer: € 280,- (excl. btw)
   
Deelname zonder diner is ook mogelijk.
De deelnameprijs voor de eerste deelnemer: € 280,- (excl btw)
En voor de tweede en volgende deelnemer:  € 250,- (excl. btw)

 

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier

 

GIP-bijeenkomsten

  • 1 februari 2018
  • 19 april 2018
  • 21 juni 2018
  • 27 september 2018
  • 29 november 2018

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?