Werkwijze

Via een abonnement kunnen gemeentelijke aanbestedende diensten vragen stellen via e-mail of telefoon aan de on-line helpdesk. De vragen worden ofwel direct ofwel binnen enkele uren via e-mail of telefoon beantwoord.

De abonnementhouder ontvangt een toegangscode. Uitsluitend met deze toegangscode kan men contact zoeken met de helpdesk.

De directe beantwoording is opgenomen in de abonnementsprijs. Indien nader advies gewenst en noodzakelijk is, zal door de helpdesk hiervoor een aparte kostenraming worden gemaakt.

Voor de realisering van deze helpdesk is door WIN advies, inkoop en organisatie een samenwerking aangegaan met Maarten Rooderkerk (EurAssist). Maarten Rooderkerk is gespecialiseerd op het gebied van Europees aanbesteden. Als docent en als adviseur, zowel van aanbestedende diensten als van leveranciers, heeft hij dagelijks te maken met de praktijk van het Europees aanbesteden.

 

GIP-bijeenkomsten 2023

  • 28 september 2023
  • 30 november 2023

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?