Europees aanbesteden

Europees aanbesteden is een fenomeen waar overheidsorganisaties en de onderwijsorganisaties niet meer om heen kunnen. Mede als gevolg van de rechtmatigheidscontrole van de accountant maar ook de toename van rechtzaken die door marktpartijen worden aangespannen, zullen in de toekomst steeds meer inkooptrajecten Europees aanbesteed moeten worden.

Europees aanbesteden is een vorm van professioneel aanbesteden. Specifiek aan Europees aanbesteden is dat de Europese regelgeving op dit gebied gevolgd moet worden. Deze regelgeving is in Nederland vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012.
Naast de regelgeving heeft zich de laatste jaren veel jurisprudentie gevormd.

Regelgeving en jurisprudentie leiden er toe dat Europees aanbesteden gezien wordt als een ingewikkelde materie, zowel procedureel als inhoudelijk. 

Zowel voor de procedurele ondersteuning, maar ook voor de inhoudelijke opzet kan een beroep op WIN advies, inkoop en ondersteuning gedaan worden.
Vanuit WIN advies, inkoop en organisatie kan dit in de vorm van:

  1. Begeleiding Europese aanbestedingstraject
  2. Cursus Europees aanbesteden (open en in-company)