Inkooporganisatie

Vormgeven aan de inkoopfunctie houdt in het organiseren van de inkoop. De inkooporganisatie dient rekening te houden met de aanwezige organisatiestructuren maar zal daarnaast een duidelijke positie moeten krijgen met een voor iedereeen duidelijke taakverdeling.

Binnen organisaties wordt veelal gekozen voor het model van de gecoördineerde inkoop. Hierbij blijft de verantwoordelijkheid voor de inkoop in de organisatie bij de betreffende budgethouders. Daarnaast zal invulling gegeven moeten worden aan de centralisatie van inkoopkennis door het aanstellen van een inkoopcoördinator (of inkoopadviseur).

Om invulling te geven aan dit gecoördineerde inkooporganisatiemodel is bij WIN advies, inkoop en organisatie kennis aanwezig om dit proces te ondersteunen.