Inkooptrajecten

Professionalisering van de inkoopfunctie brengt met zich mee dat veel inkooptrajecten op een geheel nieuwe wijze opgezet moeten worden.

Bij het opzetten van inkooptrajecten komen onder meer de volgende aspecten aan de orde:

  1. Toepassen van de juiste vastgestelde aanbestedingsprocedure
  2. Gebruik maken van standaard offerteaanvragen
  3. Opstellen en gebruiken van inkoopvoorwaarden
  4. Opstellen selectie- en gunningscriteria
  5. Opstellen beoordelingsprocedure
  6. Opstellen Programma van Eisen/bestek
  7. Beoordeling offertes
  8. Gunning en besluitvorming

Gezien de ruime ervaring van WIN advies, inkoop en organisatie bij al deze aspecten kan passende ondersteuning geboden worden.