Cursus Inkoop en aanbesteden:

Vanaf 2002 wordt de Cursus Inkoop en aanbesteden gegeven. Opzet van de cursus is om op uiterst praktische manier de (basis)beginselen van de overheidsinkoop te leren kennen en direct in de praktijk toe te kunnen passen.
Vanuit meer dan 300 overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio's etc.) maar ook vanuit de onderwijssector (universiteiten, hogescholen, ROC's), hebben deelnemers de cursus gevolgd.

Cursus Inkoop en aanbesteden voor lokale overheden en de onderwijssector met:
- inzicht in nationale wet- en regelgeving
- Europees aanbesteden
- beoordelingsmethodieken EMVI
- inkoopanalyses
- inkoopproces en de rol van inkoop

Aanleiding:
Het belang van een professionele inkoopfunctie binnen overheidsorganisaties had binnen een overheidsorganisatie al aandacht, maar door nieuwe wet- en regelgeving alsmede druk op de financiële middelen wordt dit belang steeds groter. Deze professionalisering van de inkoopfunctie brengt een opleidingsbehoefte met zich mee, zeker nu veel organisaties kiezen voor het opleiden van eigen medewerkers in plaats van het extern aantrekken van functionarissen.

Waarom meer aandacht voor de inkoopfunctie?
Als redenen kunnen genoemd worden:

- het versterkte besef voor een meer efficiënte en effectieve organisatie van de inkoop;
- richtlijn op het gebied van Europees aanbesteden;
- rechtmatigheidcontrole door de accountant;
- nationale aanbestedingswetgeving (Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit, ARW 2016);
- de integriteit van de inkoopfunctie en die van de inkoopfunctionarissen;
- het besef dat inkoop meer is dan alleen aanbesteden.

Doelstelling:
Functionarissen van diverse afdelingen binnen lokale overheidsorganisaties kennis laten nemen van de primaire theoretische, maar zeker ook praktische grondbeginselen van de inkoop inclusief het bijbrengen van adviesvaardigheden.

Doelgroep:
Inkopers, aankomend inkopers en overige functionarissen zowel vanuit de zijde van het primaire proces als de facilitaire afdelingen.


Opzet van de cursus:

In 5 of 4 dagen worden de cursisten de elementaire kennis (zowel theoretisch, maar zeker ook praktisch) bijgebracht van de basisprincipes van de inkoopfunctie.

Groepsgrootte:
Gezien het interactieve karakter van de cursus is gekozen voor een groepsgrootte van maximaal 15 deelnemers.

Kosten 5-daagse Cursus Inkoop en aanbesteden:
De deelnamekosten voor deze 5-daagse cursus bedragen € 2.095,- per deelnemer.
In de 5-daagse Cursus Inkoop wordt de vijfde dag gevuld met het onderdeel Training Interne adviesvaardigheden. Zie ook de informatie op de pagina "Adviesvaardigheden".
Deze bijdrage is inclusief cursusmateriaal en lunch, en is exclusief btw.
De deelnemers ontvangen tevens het boek "Handboek Aanbestedingspraktijk" van mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk.

De cursus kan ook in-company georganiseerd worden. Hiervoor wordt een aparte offerte opgesteld.

Cursusdata 5-daagse Cursus Inkoop en aanbesteden:

2024:

* dinsdag 14, 21, 28 mei, 4 en 11 juni 2024

* dinsdag 17, 24 september, 1, 8 en 15 oktober 2024

 

Cursustijden:

cursustijden van 10.00 tot 16.30 uur

 

Cursusplaats:
Utrecht (BCN Daltonlaan)

Inhoud:

Module 1:   Inleiding: afbakening inkoop, aanbesteden en bestellen
Module 2:   Inkoop bij de overheid en bij het onderwijs
Module 3:   Het inkoopproces en de rol van de inkoopadviseur hierin
Module 4:   Wet- en regelgeving, inkoopvoorwaarden
Module 5:   Kwantitatieve inkoopanalyse (spendanalyse)
Module 6:   Europees aanbesteden (hele dag!!!!!)
Module 7:   Beoordelingsmethodieken EMVI
Module 8:   Offerteaanvraag
Module 9:   Kwalitatieve analyse
Module 10:   Inkoopbeleid
Module 11:   Implementatie van de inkoop
Module 12:   Interne adviesvaardigheden (hele dag!!!)

 

Voor een gedetailleerde uitwerking van de modules kan contact opgenomen worden met WIN advies. 


4-daagse Cursus Inkoop en aanbesteden:
De 4-daagse Basiscursus Inkoop kent dezelfde inhoud als de 5-daagse Cursus Inkoop en aanbestedenmet uitzondering van het onderdeel Training Interne Adviesvaardigheden (module 12).

 

Kosten 4-daagse Cursus Inkoop: 
De deelnamekosten voor de 4-daagse Cursus Inkoop en aanbesteden bedragen € 1.695,- per deelnemer.
Deze bijdrage is inclusief cursusmateriaal en lunch, en is exclusief btw.
De deelnemers ontvangen tevens het boek "Handboek Aanbestedingspraktijk" van mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk

Cursusdata 4-daagse Cursus Inkoop en aanbesteden:

2024:

* dinsdag 14, 21, 28 mei en 4 juni 2024

* dinsdag 17, 24 september, 1 en 8 oktober 2024

 

 

Hier kunt u zich aanmelden.