Opleiding:

Op het gebied van inkoop en aanbesteden is geconstateerd dat regelgeving niet de oplossing is voor de professionalisering van de inkoopfunctie. Er zal met name aandacht besteed moeten gaan worden aan de kwalitatieve inhoud van de inkoopfunctie. Belangrijk aspect bij deze kwaliteitsverbetering is de aandacht voor het opleiden van die functionarissen in de organisatie die een rol hebben in de totale inkoopfunctie.

Opleiden wordt het sleutelwoord voor de professionalisering van de inkoopfunctie. Gezien de schaarse markt van inkoopprofessionals zal de aandacht gericht moeten worden op het opleiden van de eigen functionarissen. Hierbij gaat het niet alleen om de inkoopfunctionaris zelf, maar ook om de andere medewerk(st)ers die een rol hebben binnen de gehele inkoop (budgethouders, beleidsambtenaren, controllers, juristen etc.)

WIN advies, inkoop en organisatie heeft reeds jaren geleden deze opleidingsbehoefte onderkend en heeft diverse inkoopopleidingen ontwikkeld.

Huidige opleidingsaanbod:

  1. Cursus Inkoop en aanbesteden voor de lokale overheid / onderwijsorganisaties (5 of 4 dagen)
  2. Basiscursus Europees aanbesteden (1 dag)
  3. Cursus Interne adviesvaardigheden (1 dag)
  4. Training Onderhandelen (maatwerk)
  5. Cursus wet- en regelgeving (Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit, ARW 2016 etc.) (1 dag)
  6. Cursus Teambuilding (maatwerk)

 

 Kenmerkend voor de opleidingen is het praktische karakter. De diverse cursussen worden gegeven uitsluitend door docenten met een jarenlange praktijkervaring.

 

BELANGRIJK:

* Alle cursussen kunnen ook in-company worden gegeven
* Ook maatwerkopleidingen zijn mogelijk