Europees aanbesteden:

Europees aanbesteden is een aanbestedingsvorm waar geen enkele overheidsorganisatie of organisatie binnen het onderwijs meer aan ontkomt. Tijdens de ééndaagse cursus worden op zeer praktische wijze de belangrijkste aspecten van het Europees aanbesteden behandeld.

Tijdens cursus Europees aanbesteden worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Doelstelling en uitgangspunten
 2. Wie zijn aanbestedende diensten?
 3. Doorleggen aanbestedingsplicht
 4. Regelgeving
 5. Drempelbedragen
 6. Procedures
 7. Publiceren
 8. Selectie- en gunningscriteria
 9. Beoordelingsprocedure
 10. Opschortende termijn ("alcatel-termijn")
 11. De ervaring met meer dan 30 jaar Europees aanbesteden
 12. De ontwikkelingen

In de cursus komen veel praktische voorbeelden aan de orde en wordt aandacht besteed aan de gevormde jurisprudentie.

Kosten cursus Europees aanbesteden:
De deelnamekosten voor deze ééndaagse cursus bedragen  € 550,-  per deelnemer.
Deze bijdrage is inclusief cursusmateriaal en lunch, en is exclusief btw.

Cursusdata:
 

2024:

* dinsdag 12 maart 2024

* dinsdag 28 mei 2024


Aanmelding kan geschieden door een email te sturen naar win@winadvies.nl

Cursusplaats:
Utrecht (BCN Daltonlaan)