Adviesvaardigheden:

Aanleiding:
Er komt nogal wat kijken bij het geven van advies. Want waarom zou iemand u geloven, iets van u aannemen? Vanwege uw blauwe ogen? Of uw perfecte voorkomen? Het speelt allemaal een grote rol, maar vertrouwen en kennis zijn de basis. Gevraagd of ongevraagd advies, het gaat om de manier waarop, wanneer en hoe u hiermee omgaat.

Waarom deze cursus 'adviesvaardigheden'?
-
Vergroten van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen als interne en externe adviseur;
- Versterken en verbreden van uw persoonlijke adviesvaardigheden;
- Bewustwording van het vermogen om anderen te overtuigen;
- Inzicht in eigen adviesstijl en de effecten daarvan op een ander.


Inhoud:
Deze cursus is uiterst praktisch, morgen toepasbaar, weinig theorie, doen-doen-doen, confronterend, opbouwend, met humor en altijd met respect: de docent is er voor de deelnemers.
Ongeacht het aanvangsniveau gaat bij ons elke deelnemer van goed naar beter. Dát motiveert. We maken latent talent manifest en helpen de deelnemer dat te ontwikkelen, zonder trucs en met behoud van authenticiteit.

Dynamiek, zelfwerkzaamheid en afwisseling in werkvormen zijn kenmerken van deze cursus. De relevantie van het gebodene komt aan de orde bij de steeds terugkerende vraag: "... en wat betekent dat nu voor mij, in mijn eigen, dagelijkse werk?".


Doelstelling:
Functionarissen van diverse afdelingen binnen lokale overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijsorganisaties etc.) kennis laten nemen van de praktische vaardigheden van interne advisering.


Doelgroep:
Inkopers, aankomend inkopers en overige functionarissen zowel vanuit de zijde van het primaire proces als de facilitaire afdelingen.


Groepsgrootte:
Gezien het interactieve karakter van de cursus is gekozen voor een groepsgrootte van maximaal 15 deelnemers.


Kosten cursus Interne adviesvaardigheden:
De deelnamekosten voor deze 1-daagse cursus bedragen € 595,- per deelnemer. Deze bijdrage is inclusief cursusmateriaal en lunch, en is exclusief btw.
De cursus Interne adviesvaardigheden maakt ook deel uit van de 5-daagse Cursus Inkoop en aanbesteden (zie pagina Cursus Inkoop en aanbesteden).

 

Cursusdata:

 2024:

* dinsdag 26 maart 2024

* dinsdag 11 juni 2024

 

Cursusplaats:
Utrecht (BCN Daltonlaan)

De cursus kan ook in-company georganiseerd worden. Hiervoor wordt een aparte offerte opgesteld.

 

Hier kunt u zich aanmelden.