Wet- en regelgeving

De aangepaste Aanbestedingswet 2012, als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Richtlijnen Aanbesteden, heeft weer de nodige consequenties voor wat betreft het inkoop- en aanbestedingsbeleid van iedere overheidsorganisatie, alsmede de daarin opgenomen procedures en regelingen. In de cursus Wet- en regelgeving wordt uitleg gegeven over zowel de wet als de aanvullende regelgeving.

Aan de orde komen:

 • Aangepaste Aanbestedingswet 2012
 • Aangepast Aanbestedingsbesluit
 • Aangepaste Gids Proportionaliteit
 • Aangepast ARW 2012 > ARW 2016
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Klachtafhandeling bij aanbesteden
 • Elektronisch aanbesteden


In-company cursus

1. Dagdeelcursus
Gedurende een ochtend of middag wordt ingegaan op alle belangrijke aspecten. Doelgroep voor de dagdeelcursus zijn de functionarissen die zo nu en dan betrokken zijn bij inkoop- en aanbestedingstrajecten, maar wel op de hoogte moeten zijn van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.

2. Dagcursus 
Gedurende deze dag wordt gedetailleerd ingegaan op de aanpassingen in de wet- en regelgeving. 
Doelgroep zijn de functionarissen die zeer regelmatig betrokken zijn bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

3. Presentatie hoofdlijnen (1,5 uur)
In een tijdsbestek van ongeveer 1,5 uur worden de belangrijkste aspecten van de aanpassingen van de wet- en regelgeving alsmede de consequenties hiervan kort belicht.
Doelgroep voor de korte presentatie zijn het managementteam, Bestuur/College van B&W en eventueel de gemeenteraad of een raadscommissie. 

 
Open cursus
Tijdens de open cursus (in Utrecht) worden alle aanpassingen en consequenties van de de wet- en regelgeving uitgebreid besproken. 


Kosten cursus Wet- en regelgeving:
In-company: op offertebasis
 

 

 

 

 

 

GIP-bijeenkomsten

 • 31 januari 2019
 • 21 maart 2019
 • 21 mei 2019
 • 19 september 2019
 • 1 oktober 2019: jubileumcongres
 • 28 november 2019

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?