Wet- en regelgeving

In de cursus Wet- en regelgeving wordt uitleg gegeven over zowel de aanbestedingswet 2012 als de aanvullende regelgeving.

Aan de orde komen:

  • Aanbestedingswet 2012
  • Aanbestedingsbesluit
  • Gids Proportionaliteit
  • ARW 2016
  • Uniform Europees Aanbestedingsdocument
  • Klachtafhandeling bij aanbesteden
  • Elektronisch aanbesteden


In-company cursus

1. Dagdeelcursus
Gedurende een ochtend of middag wordt ingegaan op alle belangrijke aspecten. Doelgroep voor de dagdeelcursus zijn de functionarissen die zo nu en dan betrokken zijn bij inkoop- en aanbestedingstrajecten, maar wel op de hoogte moeten zijn van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.

2. Dagcursus 
Gedurende deze dag wordt gedetailleerd ingegaan op de aanpassingen in de wet- en regelgeving. 
Doelgroep zijn de functionarissen die zeer regelmatig betrokken zijn bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

3. Presentatie hoofdlijnen (1,5 uur)
In een tijdsbestek van ongeveer 1,5 uur worden de belangrijkste aspecten van de wet- en regelgeving alsmede de consequenties hiervan kort belicht.
Doelgroep voor de korte presentatie zijn het managementteam, Bestuur/College van B&W en eventueel de gemeenteraad of een raadscommissie. 

 

Kosten cursus Wet- en regelgeving:
In-company: op offertebasis