Inkoopbeleid

De doelstellingen en uitgangspunten van het inkopen en aanbesteden dienen vastgelegd te worden in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid dient enerzijds actueel in te spelen op Europese en nationale wetgeving, terwijl anderzijds rekening gehouden moet worden met de specifieke organisatiebelangen.

In een inkoopbeleid dienen de volgende aspecten aan de orde te komen:

 1. Doelstelling
 2. Wettelijk kader
 3. Inkoop kader
 4. Inkooporganisatie
 5. Juridische uitgangspunten
 6. Duurzaam inkopen en integriteit
 7. Economische uitgangspunten
 8. Organisatorische uitgangspunten
 9. Evaluatie en communicatie

Met bovenstaande indeling wordt aangesloten bij de VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat voor veel organisaties uitgangspunt is.

Uiteraard worden ook de volgende aspecten in het inkoopbeleid opgenomen:

 1. De inkoopprocedures
 2. De omgang met lokale leveranciers
 3. De positie van de Sociale Werkvoorziening

WIN advies, inkoop en organisatie ondersteunt organisaties bij de uitwerking van het inkoopbeleid maar zeker ook met de interne communicatie van dit beleid.