Inkoopdoorlichting

Een inkoopdoorlichting bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  1. kwantitatieve inkoopanalyse;
  2. kwalitatieve inkoopanalyse.

 

Kwantitatieve inkoopanalyse:
Voor een kwantitatieve analyse is de crediteurenadministratie het vertrekpunt. Productgroepindelingen, factuurstromen, aantallen leveranciers totaal en per productgroep geven inzicht in de bestaande inkooporganisatie.

 

Kwalitatieve inkoopanalyse:
Op basis van de resultaten van de kwantitatieve analyse kan verder ingezoomd worden door middel van de kwalitatieve analyse. Verbeteringsvoorstellen, besparingsmogelijkheden komen met name bij een analyse naar voren.

 

Bij diverse (gemeentelijke) organisaties heeft WIN advies, inkoop en organisatie kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyses uitgevoerd. Deze analyses geven een goed beeld van de huidige situatie alsmede de aspecten die verder ontwikkeld kunnen worden.