Actueel

Bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform:

Datum  25 mei 2023
Aanvangstijd  14.00 uur
Plaats  Utrecht
 Hotel Van der Valk

   

donderdag 25 mei 2023

 

- Hoe wordt een overheidsorganisatie aantrekkelijk
  voor de markt?

- Hoe blijft een overheidsorganisatie aantrekkelijk
  voor de markt?

  

Leveranciers maken gezien het toenemend aantal formele inkooptrajecten (met name trajecten boven de Europese drempel), in combinatie met schaarse resources, steeds vaker gerichte keuzes op welke trajecten ze wel of niet inschrijven.
De effecten hiervan zijn zichtbaar in een dalend aantal inschrijvers op aanbestedingen, in een stijging van het percentage gestopte procedures en in een toename van het percentage aanbestedingen waar "slechts" één partij op inschrijft.

Tijdens de presentatie wordt u meegenomen in overwegingen die een leverancier maakt om wel of niet in te schrijven. Daarnaast worden de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van een bestek/programma van eisen gekoppeld aan de overweging om in te schrijven.

Wat maakt dat een bestek/programma van eisen kwalitatief goed is?
Welke effecten heeft de kwaliteit van het bestek op de inschrijvingen die ontvangen worden?

 

In het tweede deel van de bijeenkomst wordt ingezoomd op een uitgebreid onderzoek rondom data van aanbestedingen in Nederland.

- Hoe kan data gebruikt worden in inkooptrajecten? 


Vragen die hierbij aan de orde komen:
- Hoe groot is de kans dat je slechts één inschrijver krijgt?
- Zijn er regionale verschillen?
- Zijn er verschillen tussen type opdrachtgever?
- Wat doet de kwaliteitsweging met het aantal inschrijvers?
- Als er meer partijen in de markt actief zijn, neemt de kans op één inschrijver dan toe of af?


De presentaties worden verzorgd door Wout Groeneveld (Senior Manager Commercial Operations Canon) en Haiko Brinkers (Manager Benelux Canon)

 

 

Aanmelden:
Aanmelden kan via onderstaande link naar het aanmeldingsformulier.
 

Kosten deelname GIP-bijeenkomst 25 mei 2023  
(bijeenkomst, borrel en diner):  
eerste deelnemer: € 345,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer: € 315,- (excl. btw)
   
Kosten deelname GIP-bijeenkomst 25 mei 2023
(bijeenkomst, borrel, maar excl. diner):
eerste deelnemer: € 315,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer: 

€ 285,- (excl. btw)

 

 

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier

 

GIP-bijeenkomsten 2023

  • 25 mei 2023
  • 28 september 2023
  • 30 november 2023

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?