Actueel

Bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform:

Datum  31 maart 2022
Aanvangstijd  14.00 uur
Plaats  Utrecht
 Hotel Van der Valk

  

5-bijeenkomsten GIP in 2022

Ook in 2022 zullen weer 5 bijeenkomsten worden georganiseerd.
Opgeven voor de 5 bijeenkomsten in 2022 is nu reeds mogelijk via onderstaand aanmeldingsfromulier.
De kosten voor deelname aan 5 GIP-bijeenkomsten zijn inclusief het jaarabonnement op de Helpdesk.

GIP-bijeenkomst 27 januari a.s. geannuleerd > thema op agenda 31 maart a.s.
Extra GIP-bijeenkomst op 21 juni 2022.

 

donderdag 31 maart 2022: 

Beter aanbesteden vanuit meerdere perspectieven

Het aanbesteden wordt grotendeels omgeven door wet- en regelgeving (Aanbestedingswet, Aanbestedingsbesluit, Gids Proportionaliteit, ARW 2016, Klachtafhandeling etc.).
In hoeverre dit een waarborg is voor professioneel aanbesteden is de vraag. Daarom zijn er tal van andere instrumenten om de kwaliteit van het gemeentelijk aanbesteden verder te ontwikkelen.
Tijdens de bijeenkomst van het GIP op 31 maart 2022 wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende aspecten.

1. Vervolgproject Beter Aanbesteden
Het project Beter aanbesteden, enkele jaren geleden opgezet, zit momenteel in de vervolgfase.
Er zijn middelen vrijgemaakt (1,5 miljoen per jaar) om het programma verder vorm te geven.
Tijdens de GIP-bijeenkomst zal door Sander Bastianen, senior adviseur Beter Aanbesteden, een toelichting gegeven worden op de vervolgacties die vanuit het project opgezet (gaan) worden.
Participatie, ook vanuit de gemeentelijke overheid, is zeer gewenst bij dit vervolg.

2. Kenniskring aanbesteden
Vanuit diverse (grotere) inschrijvende marktpartijen is enige jaren geleden de Kenniskring aanbesteden opgericht met onder meer als doelstelling om kennis en visies op relevante aanbestedingsissues verder te ontwikkelen en te delen. De Kenniskring Aanbesteden is hiermee een belangrijke gesprekspartner voor onderzoekers, beleidsmakers, politici maar zeker ook overheidsinkopers.
Tijdens het jubileumcongres in het kader van het 20-jarig bestaan is reeds een korte presentatie gegeven, die volgens de deelnemers "smaakte naar meer". Daarom wordt tijdens de GIP-bijeenkomst een nadere presentatie gegeven in ieder geval door Michel Goossen, één van de oprichters van de Kenniskring Aanbesteden. Tal van interessante aspecten, mede op basis van wetenschappelijke onderzoeken, zullen aan de orde komen. Verrassend aspect is bijvoorbeeld het onderzoek naar welke offerte als beste beoordeeld wordt. Ook de visie over de invulling van SROI (social return) komt aan de orde.

3. Ontwikkelingen vanuit de VNG 
Ook vanuit de VNG zijn ontwikkelingen op gebied van inkoop en aanbesteden te melden. Belangrijkste ontwikkelingen zijn een onderzoek naar een model van gemeentelijke inkoopvolwassenheid alsmede een inventarisatie naar een VNG-inkoopforum.
Door Colette Gonsalves (juriste van de VNG en onder meer belast met Inkoop en aanbesteden) zullen de ontwikkelingen vanuit de VNG nader worden toegelicht.

 

 

Aanmelden:
Aanmelden kan via onderstaande link naar het aanmeldingsformulier.
 

Kosten deelname 5 GIP-bijeenkomsten in 2022
(bijeenkomst, borrel, diner en jaarabonnement Helpdesk):
eerste deelnemer € 1.499,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer € 1.349,- (excl. btw)
   
Kosten deelname 5 GIP-bijeenkomsten in 2022
(bijeenkomst, borrel, jaarabonnement Helpdesk maar excl. diner):
 
eerste deelnemer € 1.349,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer € 1.199,- (excl. btw)
   
Kosten deelname GIP-bijeenkomst 31 maart 2022  
(bijeenkomst, borrel en diner):  
eerste deelnemer: € 325,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer: € 295,- (excl. btw)
   
Kosten deelname GIP-bijeenkomst 31 maart 2022
(bijeenkomst, borrel, maar excl. diner):
eerste deelnemer: € 295,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer: 

€ 265,- (excl. btw)

 

 

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier

 

GIP-bijeenkomsten 2022

  • 31 maart 2022
  • 19 mei 2022
  • 21 juni 2022
  • 29 september 2022
  • 24 november 2022

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?