Actueel

Bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform:

Datum  19 september 2019
Aanvangstijd  14:00 uur
Plaats  Utrecht
 Hotel Van der Valk

Thema:
"Ontwikkelingen duurzaam inkopen, circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen"

Duurzaamheid is een zeer breed begrip en daardoor zijn er ook altijd veel ontwikkelingen te constateren.
Tijdens de GIP-bijeekomst op donderdag 19 september a.s. komen een aantal zeer interessante maar vooral actuele aspecten aan de orde:

a. Elektrificering van het gemeentelijk wagenpark en de aanbesteding van doelgroepenvervoer.
Centraal hierbij staan de vraagstukken die zich voordoen bij het vervangen van (een gedeelte van) het gemeentelijk wagenpark. Kan er overgestapt worden op elektrische auto's, zijn deze er in de diverse types maar ook wat zijn de gevolgen de elektrische huishouding van een gemeente. Ditzelfde geldt voor de eisen die aan dienstverleners gesteld worden in het kader van de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Ook het rijden op waterstof komt aan de orde.

gastspreker: Emma van Bree (EVConsult) ook betrokken bij het leernetwerk van PIANOo.

b. Innovatieve inkoop van energie
De gemeenten worden geconfronteerd met uitdagingen van de energietransitie en kunnen deze stimuleren met hun energie inkoop.
Wat zijn de actuele mogelijkheden voor gemeenten om innovatieve wijze duurzame energie in te kopen?

gastsprekers: Christiaan van Dijk en Paul Eijkman (Hellemans Consultancy) eveneens betrokken bij een leernetwerk van PIANOo op dit gebied.

c. Fair inkoop ICT-apparatuur in de gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem is als eerste pilotgemeente van Nederland betrokken bij een project (Make ICT Fair) rond het fair inkopen van ICT-apparatuur. De herkomst en de productie van ICT-apparatuur zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

gastsprekers: Thomas van den Hoff (projectleider gemeente Haarlem) en Lianne Broek (inkoopadviseur gemeente Haarlem)

d. Ontwikkelingen circulaire economie
Een circulaire economie brengt met zich mee dat inzicht in de totale keten belangrijk is. Zo komt er dus een verschuiving van een puur bilaterale relatie (gemeente-leverancier) naar een ketengedachte. De belangrijkste aspecten van deze verschuiving worden nader toegelicht.

gastspreker: Cécile van Oppen (Copper8)

 

 

 Zie ook de pagina: Jubileumcongres GIP 20 jaar

 

 

Kosten deelname (bijeenkomst, borrel en diner):
eerste deelnemer: € 325,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer: € 295,- (excl. btw)
   
Deelname zonder diner is ook mogelijk.
De deelnameprijs voor de eerste deelnemer: € 295,- (excl btw)
En voor de tweede en volgende deelnemer:  € 265,- (excl. btw)

 

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier

 

GIP-bijeenkomsten

  • 31 januari 2019
  • 21 maart 2019
  • 21 mei 2019
  • 19 september 2019
  • 1 oktober 2019: jubileumcongres
  • 28 november 2019

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?