Actueel

Bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform:

Datum  21 mei 2019
Aanvangstijd  14:00 uur
Plaats  Utrecht
 Hotel Van der Valk

Thema:
"Bijzondere" aanbestedingsprocedures

Naast de bekende Europese en nationale aanbestedingsprocedures, namelijk de openbare en niet-openbare procedure, zijn er nog tal van andere procedures:
a. concurrentiegerichte dialoog
b. de onderhandelingsprocedure met aankondiging
c. de procedure van het innovatiepartnerschap
d. de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
e. de procedure voor sociale en specifieke diensten
f. de prijsvraagprocedure
g. het dynamisch aankoopsysteem

Daarnaast ook nog de aankoopcentrale.

De mogelijkheden om deze procedures te gebruiken zijn deels verruimd na de inwerkingtreding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, in Nederland opgenomen in de aangepaste Aanbestedingswet 2012, die inwerking is getreden op 1 juli 2016.

Nu echter de vragen:
* gebruiken we deze procedures ook?
* in welke gevallen en waarom?
* wat zijn de mogelijkheden maar ook de valkuilen?

De antwoorden op deze vragen maar ook andere vragen komen aan de orde tijdens de GIP-bijeenkomst van 21 mei 2019 in Utrecht.

Daarnaast wordt aandacht  besteed aan recente "bijzondere" aanbestedingsprocedures van gemeenten.

 

Gastspreker:
mr. Jetteke Verlinden-Bijlsma (senior advocaat bij Brackmann Aanbestedingsspecialist)

 

 Zie ook de pagina: Jubileumcongres GIP 20 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kosten deelname (bijeenkomst, borrel en diner):
eerste deelnemer: € 325,- (excl. btw)
tweede en volgende deelnemer: € 295,- (excl. btw)
   
Deelname zonder diner is ook mogelijk.
De deelnameprijs voor de eerste deelnemer: € 295,- (excl btw)
En voor de tweede en volgende deelnemer:  € 265,- (excl. btw)

 

Aanmelden: via het aanmeldingsformulier

 

GIP-bijeenkomsten

  • 31 januari 2019
  • 21 maart 2019
  • 21 mei 2019
  • 19 september 2019
  • 1 oktober 2019: jubileumcongres
  • 28 november 2019

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?