Actueel

Bijeenkomst Gemeentelijk Inkoop Platform:

Datum  23 mei 2024
Aanvangstijd  14.00 uur
Plaats  Utrecht
 Hotel Van der Valk

   

Zie nieuwe website >  www.gemeentelijkinkoopplatform.nl

 

donderdag 23 mei 2024

 

Thema: rechtmatigheidsverantwoording intern

Vanaf dit jaar moet het College van B&W zelf verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het voorgaande jaar. In 2024 dis over 2023.
Ook de gemeentelijke inkoopfunctionaris speelt hierbij een beangrijk rol.
Hoe ziet een interne rechtmatigheidsverantwoording eruit en welke tools kunnen daarvoor worden ingezet?
Jeroen Corts, inkoop intelligence engineervan Purfaction BV, laat in een stappenplan zien hoe een effectieve rechtmatigheidsverantwoording bereikt wordt.
Richard Brabers, strategisch adviseur inkoop van de gemeente Hoeksche Waard, geeft ons een inkijkje hoe zij omgaan met deze verplichte rechtmatigheidsverantwoording.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

a. Stappenplan naar een efficiënte rechtmatigheidsverantwoording:
    Waar begin je en hoe kan deze verantwoording in de toekomst efficiënt worden bijgehouden? In een beperkt aantal stappen worden hiervoor handvatten gegeven.
b. Tools voor de interne rechtmatigheidsverantwoording:
    Welke middelen en tools helpen om deze rechtmatigheid inzichtelijk te krijgen en zijn nodig om de vernatwoording te onderbouwen? 
c. Praktijkvoorbeeld van de interne rechtmatigheidsverantwoording:
    Een prktijkvoorbeeld van een gemeente die zich al geruime tijd heeft voorbereid op deze verandering en er toe bereid is om hun kennis en ervaring te delen.

Deze bijeenkomst is ook interessant voor controllers functionarissen verbijzonderde interne controle (VIC).
 

 

 

 

GIP-bijeenkomsten 2024

  • 23 mei 2024
  • 26 september 2024
  • 28 november 2024

 

Meer weten over het
Gemeentelijk Inkoop Platform?